Novinky

Izolácie spodnej stavby Grand Koliba realizuje certifikovaný odborník na hydroizolácie na báze asfaltu – spoločnosť BITUMAX

Izolácia podzemných častí stavby a ich ochrana proti zemnej vlhkosti, radónu a tlakovej vode je zabezpečená modifikovaným nastaviteľným asfaltovým pásom Bitu-FLEX GG od certifikovanej spoločnosti BITUMAX.

Izolácie spodnej stavby Grand Koliba realizuje certifikovaný odborník na hydroizolácie na báze asfaltu – spoločnosť BITUMAX

Asfaltové modifikované pásy BITUMAX patria medzi najmodernejšie, vysoko kvalitné a progresívne výrobky. Nosnou vložkou asfaltového pásu je sklená tkanina hrúbky 4,0 mm. Vrchná strana je vybavená jemnozrnným minerálnym posypom, spodná strana je vybavená ľahko taviteľnou fóliou.

Asfaltový pásy od spoločnosti BITUMAX vyhovujú požiadavkám na technické parametre predpísané dokumentom Technické pravidlá SVAPO 01 – Požiadavky na asfaltové pásy a sú označené značkou GARANCIA KVALITY.


« Všetky novinky