Novinky

Oddychová zóna už v realizácii

Bytové domy, inžinierske siete, ostatné technologické stavebné objekty sú vo finálnej etape dokončovacích prác. Jedná sa väčšinou už iba o dolaďovanie deailov alebo odstraňovanie malých nedorobkov zo strany našich dodávateľov.

Oddychová zóna už v realizácii

V týchto dňoch sme začali aj s realizáciou oddychovej zóny a plochy detského ihriska, ktoré bude mať až štyri časti: detské ihrisko pre deti vo veku 2 – 6 rokov, detské ihrisko pre väčšie deti od 5 – 12 rokov, spoločnú lezeckú vežu, ktorú nám pomohli vybrať v online ankete naši budúci klienti a štvrtou časťou bude “fit zóna”, čiže exteriérové zariadenia slúžiace a navrhnuté na precvičenie celého tela. Tri zóny budú mať dopadovú plochu vo forme liatej bezpečnostnej gumy a jedno ihrisko bude osadené priamo na tráve. Vzhľadom na to, že prvky umiestnené na ňom nevyžadujú bezpečnostné dopadové plochy, zväčšíme rozlohu trávnika.

 

novinka-2020-09-2  

Ďalšou časťou oddychovej zóny je plocha na slnenie, kde budú umiestnené lehátka, ktoré tvoria časť mobiliáru, ktorý budeme v rámci celého projektu inštalovať. Lavičky, odpadkové koše, dizajnové oddychové sedenie a už spomínané lehátka spoločne vytvoria viac ako 80 prvkov mobiliáru v Grand Koliba.

 

novinka-2020-09-3  

Poslednou plochou oddychovej zóny bude najvyššie položená vodná fontána v Bratislave. Bronzová žaba čaká vyrobená v sklade, objednaná je technológia fontány so štyrmi samostatne striekajúcimi tryskami a vodná plocha, ktorá bude slúžiť aj na prípadné osvieženie detí v letných miesiacoch.

Dokončenie celej oddychovej zóny a kompletných sadových úprav, ktoré sú v realizácii už skoro mesiac, je plánovaný na koniec októbra 2020.


« Všetky novinky