Novinky

Posledný krok k bývaniu – všetky byty Grand Koliba sú zapísané na listoch vlastníctva

Proces zápisu bytov, nebytových priestorov, garáží a pozemkov rezidenčného komplexu Grand Koliba na listy vlastníctva je ukončený.

Posledný krok k bývaniu – všetky byty Grand Koliba sú zapísané na listoch vlastníctva

V tejto chvíli sú už na vlastnom liste vlastníctva zapísané všetky štyri bytové domy Grand Koliba, so svojimi adresami na Frankovskej 5, 7, 9 a 11.

Podpis Kúpnej zmluvy a následné preberanie nového bytu je určite vzrušujúca udalosť. V týchto dňoch spúšťame proces uzatvárania Kúpnych zmlúv so všetkými budúcimi vlastníkmi bytov, ktorý máme precízne nastavený, tak aby zohľadňoval individuálne potreby našich klientov. Už za pár dní ich budeme oslovovať a vyzývať na uzatvorenie Kúpnej zmluvy,“ uviedol Andrej Kováč, zástupca predajcu PonukaBývania.sk.

Bytové domy Grand Koliba sú už v správe správcovskej spoločnosti HomePro, s. r. o., ktorá vlastníkom už v týchto dňoch uľahčuje komunikáciu v prípade riešenia operatívnych otázok ohľadne nového bytu, napríklad zabezpečí dodanie väčšieho počtu čipov pre vstup do budovy, či poskytne informácie o  limitoch dokončovania bytov, terás a predzáhradiek. Správca už rovnako prebral aj kompletnú projektovú dokumentáciu, jednotlivé spoločné priestory, starostlivosť o výťahy, spoločné technológie a údržbu areálu.

Hygienické a režimové opatrenia s cieľom eliminovať riziká šírenia ochorenia COVID-19

V záujme ochrany nielen verejného zdravia, ale i nás všetkých, pre podmienky komunikácie a kontaktu, nielen pri uzatvorení Kúpnej zmluvy, ale aj pri fyzickom odovzdaní bytu, s budúcimi vlastníkmi bytov zavádzame prísne hygienické opatrenia a režimové usmernenia, ktoré majú za cieľ eliminovať riziká šírenia ochorenia COVID-19. Všetky opatrenia sa budú meniť a prispôsobovať v súlade s aktuálnym vývojom a usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR a Úradom vlády SR  s prihliadnutím na lokálne podmienky.

O všetkých aktuálnych hygienických opatreniach týkajúcich sa podmienok preberania bytu budú budúci vlastníci bytov informovaní bezprostredne pred odovzdaním bytu.


« Všetky novinky