Novinky

Pri dokončovaní a sťahovaní je potrebné riadiť sa pravidlami

Jednotlivé byty v bytových domoch GRAND KOLIBA postupne odovzdávame do predčasného užívania klientom – budúcim vlastníkom, ktorí ich prostredníctvom svojich dodávateľov dokončujú a zariaďujú podľa svojich predstáv.

Pri dokončovaní a sťahovaní je potrebné riadiť sa pravidlami

Spoločné priestory budov, napríklad strechy, fasáda, a prípadné technické a technologické zásahy sú podmienené istými pravidlami, ktorých dodržiavanie a kontrola je v plnej kompetencii správcu budovy. Z tohoto dôvodu sme všetkým klientom zaslali pravidlá, prehľad zákazov pre užívanie bytu a spoločných priestorov.

grandkoliba-12-2020-1

Krátky informačný leták pravidiel, zákazov a podmienok zásahov do spoločných priestorov je umiestnený na vchodových dverách do bytu, tak aby bolo zrejmé, napríklad potreba čistenia spoločných priestorov a obmedzenia pri dokončovaní bytov, rozhodovaní o umiestňovaní rôznych predmetov na terasy, predzáhradky alebo balkóny.

grandkoliba-12-2020-2

Bytové domy sú už odovzdané do správy správcovskej spoločnosti HomePro, s.r.o., ktorá už v týchto dňoch zabezpečuje služby správcu. Na jednej strane uľahčuje budúcim vlastníkom komunikáciu v prípade riešenia operatívnych otázok ohľadne nového bytu. Na druhej strane do komunikácie so správcom spadajú novo vzniknuté poškodenia exteriéru a interiérov spoločných priestorov, napríklad garážových brán alebo škrabancov na stenách, výťahov či schodiskách spôsobené pracovníkmi počas dokončovacích prác. Všetky poškodenia budú kryté z fondu opráv, ktorý je tvorený príspevkami všetkých vlastníkov bytov.


« Všetky novinky