Novinky

Správa z kontrolného dňa – august 2019

V priebehu augusta sa podarilo na 100 % rozbehnúť zateplenie bytových domov kontaktným zatepľovacím systémom STO od renovovaného dodávateľa STO SE & Co. KGaA, ktorý patrí medzi popredných celosvetových odborníkov a dodávateľov fasádnych zatepľovacích systémov.

Správa z kontrolného dňa – august 2019

Povrchová úprava posledných ustúpených podlažísa realizuje v niekoľkých farebných vrstvách a výsledný efekt “hrdzavého plechu” je dotváraný ručne vyškolenými pracovníkmi. Fasáda bytového domu “D” bude dokončená do konca augusta, paralelne prebiehajú aj práce na zateplení bytového domu “C”. Už začiatkom septembra začnú tieto práce aj na bytových domoch “B” a “A”.

image7

Montáž sklenených zábradlí Finálna realizácia zatepľovacieho systému a fasády umožňuje montáž sklenených zábradlí, najskôr na atikách ustúpených podlaží, ktoré sú už tri mesiace vyrobené u výrobcu. Začala montáž kompozitných dosiek na terasách, a tým budú práce na exteriéroch postupne dokončené.

Práce v interiéroch bytových domov sa dokončujú Všetci dodávatelia, pod odborných dozorom stavebného tímu GRAND KOLIBA, postupne dokončujú práce v interiéroch bytových domov. Bytový dom “C” a “D” sú na 95 % dokončené, tj. rozvody elektriny, vody, kanalizácie, slaboprúdu, podlahového vykurovania, omietky, potery a dokonca aj sadrokartónové podhľady. Tento týždeň sme vzorkovali aj maľby v bytoch. Tieto práce v bytových domoch “B” a “A” sú dokončené na 80 %.

Vyvolanou investíciou je realizácia vodojemu Vtáčnik II. Zaznamenali sme progres v realizácii vodojemu Vtáčnik II. Postupne pripravujeme montáž technológie, prístupová komunikácia čaká na osadenie vereného osvetlenia a tento mesiac pokračujeme aj v rekonštrukcii kanalizačného zberača na Sliačskej ulici, ktorá bude v niekoľkých fázach rozkopaná. Vynakladáme všetko úsilie a snahu, aby sa čo najviac úsekov dokončilo v priebehu letných prázdnin a rozkopávkové práce neohrozili plynulosť dopravnej premávky.

Priebeh realizácie zaznamenaný na fotografiách nájdete v galérii.


« Všetky novinky