Novinky

Správa z kontrolného dňa – január 2020

Harmonogram prác na dokončenie bytov rezidencií Grand Koliba, ktorý sme si stanovili do konca roka 2019, sa nám podarilo zrealizovať a dodržať v plnom rozsahu.

Správa z kontrolného dňa – január 2020

Všetky byty majú hotové omietky, zrealizované rozvody podlahového kúrenia UPONOR, a taktiež aj potery. Väčšina bytov je už vo fáze finalizácie a prebiehajú v nich maľby, montáž sadrokartónových podhľadov a kompletáže elektroinštalácie (osadzovanie zásuviek, vypínačov).

  sprava-kd012020-2  

Práce pokročili aj v časti zdravotechniky, kde viac ako polovica bytov má osadenú bytovú výmenníkovú stanicu na ohrev vody a takisto majú osadené zariaďovacie predmety – WC a umývadlo, tzv. kolaudačný balíček. Náš partner slaboprúdových rozvodov, spoločnosť VNET už vo väčšine bytov osadila klientmi vybrané typy videovrátnikov.

  sprava-kd012020-3  

Prvý februárový týždeň sú naplánované prvé odovzdávania bytov ich budúcim vlastníkom za účelom dokončenia do štandardu. Možnosť a ponuku našich partnerov projektu – EKOMA desing, ProCeram a Koratex dokončiť byty do štandardu ešte pred kolaudáciou využilo viac ako 50 % klientov, čím sa im skráti čas do nasťahovania o niekoľko mesiacov. Tešíme sa, že prvé kúpeľne budú zrealizované už ku koncu februára, o čom vás budeme informovať v nasledujúcej správe z kontrolného dňa.

  sprava-kd012020-4  

Spoločné priestory sú okrem bytového domu “B” dokončené, finalizuje sa so sádrokartónovými podhľadmi s interiérovými LED svietidlami, tak ako boli projektované v podrobnom svetlotechnickom posudku od nášho dodávateľa interiérových aj exteriérových svietidiel spoločnosti Zumtobel, ktorá je súčasťou rakúskej Zumtobel Group. Tá je popredným medzinárodným výrobcom a dodávateľom komplexných riešení profesionálnych interiérových aj vonkajších systémov osvetlenia budov. Výťahy OTIS sú už v každom vchode namontované a odskúšané.

  sprava-kd012020-5  

Napriek zimnému obdobiu sme pokročili aj v realizácii fasád. Bytový dom “D”, “C” a “A” majú zrealizované zateplenie minerálnou vlnou, na bytovom dome “A” sa v dnešných dňoch pod zaplachtovaním, ktorá fadásu chráni od poveternostných vplyvov, finalizuje farebná povrchová úprava. Bytový dom “B” sme začali “zatepľovať” zo zadnej fasády. Montáž terás a sklenených zábradlí je v plnom prúde.

Čo sa týka vonkajších stavieb, vnútroareálová komunikácia je z časti realizovaná, po tzv. stabilizačnú vrstvu, a v najbližších dňoch sa bude realizovať celá zvyšná časť komunikácie a vonkajších parkovísk. Samozrejme realizácii komunikácie predchádzalo dokončenie vnútroareálových rozvodov, kde pri niektorých už prebieha kolaudačné konanie. Napríklad vnútroareálový plynovod má už kolaudáciu právoplatnú a v súčastnosti prebieha proces spustenia plynových kotolní.   sprava-kd012020-6  

Priebeh prác môžete sledovať v našej galérií Priebeh výstavby


« Všetky novinky