Novinky

Správa z kontrolného dňa – marec 2020

Udalosti posledných týždňov spolu s nadchádzajúcou situáciou, v najbližšom období ovplyvnia každú jednu oblasť života, stavbu GRAND KOLIBA nevynímajúc.

Správa z kontrolného dňa – marec 2020

V prvom rade sme v súvislosti COVID – 19 urobili maximum opatrení na ochranu zdravia a ochrany našich pracovníkov a pracovníkov subdodávateľov. Nosenie rúšok, čistenie a zvýšená dezinfekcia hygienických priestorov, zásobenie dezinfekčnými prostriedkami na ruky, či komunikácia len prostredníctvom video hovorov, sú len niektoré zo základných opatrení, ktoré sme prijali s cieľom minimalizácie pravdepodobnosti prenosu vírusu na pracovisku stavby GRAND KOLIBA. Vývoj situácie spoločne s našim tímom monitorujeme na dennej báze a prijímame také rozhodnutia a opatrenia, ktoré v maximálnej miere zodpovedajú usmerneniam štátnych autorít a zároveň minimálne ovplyvňujú tempo prác. Dôležitou zložkou ochranných opatrení je aj úplný zákaz obhliadok a návštev klientov na stavbe, ktorý platí do odvolania.

kontrolnyden-marec202013

V priebehu februára a marca sme dokončili fasádu na bytovom dome „A“ a plynule, aj vďaka ideálnemu počasiu, pokračujeme na zateplení bytového domu „B“, čím bude zateplenie a fasáda hotová na všetkých domoch. V rámci exteriérov bytových domov naplno pokračujeme v osádzaní sklenených zábradlí na balkónoch a terasách, kde následne realizujeme finálne povrchové úpravy z terasových dosiek. Svoju konečnú podobu naberajú aj predzáhradky spolu s dizajnovým oplotením od výrobcu Betafence. Vnútorné priestory, či byty alebo spoločné priestory sa nachádzajú vo finálnej fáze realizácie, kde prebiehajú dokončovacie sadrokartónové práce, maľovanie a kompletáž elektro inštalácie.

Zásadným míľnikom výstavby je dokončenie vnútro areálovej komunikácie a spevnených plôch. V tomto období je hotová stabilizačná časť vozovky a zahájili sa asfaltérske práce, kde ich ukončenie je plánované do Veľkej noci. Následne budeme pokračovať v terénnych úpravách celého areálu.

kontrolnyden-marec20201

Kolaudácie jednotlivých stavieb v rámci projektu sú z časti vydané a právoplatné, zvyšné sú v konaní. Otázkou týchto dní je funkčnosť úradov a inštitúcii podieľajúcich sa technických skúškach, revíziách, kontrole zariadení a technológií, ale i samotnej kolaudácii. So všetkými sme v pravidelnom kontakte a intenzívne komunikujeme s cieľom uviesť všetky stavebné objekty do funkčnej prevádzky.


« Všetky novinky