Novinky

Bytové domy sú zaradené do kategórie „A1“

V rámci príprav na kolaudáciu bytových domov sme úspešne prešli Energetickou certifikáciou. Všetky štyri bytové domy tak ako boli v projekte naprojektované boli zaradené, z pohľadu primárnej energie do kategórie A1 – tj. budovy zaradené do kategórie bytový dom s vysokou energetickou hospodárnosťou.

Bytové domy sú zaradené do kategórie „A1“

« Všetky novinky