Novinky

Správa z kontrolného dňa – september/október 2019

Vďaka ideálnemu počasiu sa v priebehu septembra a októbra podarilo na 100 % dokončiť realizáciu kontaktného zatepľovacieho systému aj s finálnou povrchovou úpravou na bytovom dome „D“, a do konca októbra bude hotový aj bytový dom „C“. Bytový dom „A“ je už zateplený a pripravený na povrchovú úpravu. Bytový dom „B“ má už zateplené ustúpené podlažie a po demontáži lešenia na „C“- čku sa toto presúva na „B“. Ak sa počasie v nasledujúcich 5 týždňoch dramaticky nezmení, malo by byť ukončené zateplenie na všetkých bytových domoch.

Správa z kontrolného dňa – september/október 2019

Na bytovom dome „D“ a „C“ sa finalizujú povrchové úpravy na terasách a prebieha montáž sklenených zábradlí. Všetky rozvody elektriny, vody, kanalizácie, slaboprúdu a podlahového vykurovania sú už na 100 % hotové vo všetkých bytoch. Omietky a potery chýbajú celkom iba v cca 35 bytoch v bytovom dome „A“ a  „B“, kde máme plán tieto do polovice novembra dokončiť. Mimo bytov finišujeme aj s realizáciou garáží, ale aj spoločných priestorov, napríklad strojovňa chladu č. 2 je už pripravená na inštaláciu technológie, kde vysokokvalitný hluk pohlcujúci obklad je hotový.

O niekoľko dní sa začne realizovať vnútro areálová komunikácia, kde jej budúce línie je už vidieť z výkopov. Prístupová komunikácia je mimo niekoľko metrov chodníka hotová, verejné osvetlenie je osadené a čakáme na kolaudačné konanie. Vodojem Vtáčnik II. má za sebou veľmi dôležitú skúšku tesnosti, ktorá vyšla na 100 % a preto práce na technológii a okolí vodojemu môžu čoskoro začať.

Priebeh realizácie nájdete na fotografiách v galérii.

« Všetky novinky