Novinky

Vodojem Vtáčnik II. je skolaudovaný

Vodojem Vtáčnik II. - vyvolaná investícia projektu GRAND KOLIBA, ktorá bola realizovaná v úzkej súčinnosti s BVS, a.s. bola skolaudovaná a bolo vydané povolenie na užívanie stavby.

Vodojem Vtáčnik II. je skolaudovaný

Vodojem Vtáčnik II. bude slúžiť na rozšírenie verejnej vodovodnej siete a verejnej kanalizačnej siete v lokalite „Vtáčnik“ a spolu s ostatnými vyvolanými investíciami realizovanými spoločnosťou GRAND KOLIBA, s.r.o. (Rekonštrukcia kanalizačného zberača na Sliačskej ulici alebo výstavba komunikácie) zásadným spôsobom prispejú k rozvoju územia, jeho technickej vybavenosti a zlepšeniu podmienok na bývanie v tejto lokalite.

Ide o posledné povolenie na užívanie inžinierskych sietí, komunikácií a vyvolaných investícií v rámci projektu GRAND KOLIBA.


« Všetky novinky